logo FORD
Promoţii FORD

Beneficiază de promoţie

Maşină: Alege ce maşina te interesează

Date personale: Completează corect câmpurile de mai jos pentru a putea fi contactat

Doriţi să primiţi comunicări și oferte despre produsele și serviciile Țiriac Auto și ale partenerilor săi?*

Prin selectarea butonului "DA", declar că îmi exprim în mod expres și neechivoc consimțământul, pentru ca orice date cu caracter personal, precum și orice alte informații furnizate de mine, cuprinse în această corespondență (cerere), să intre în baza de date a Țiriac Auto SRL și a partenerilor săi contractuali, pentru a fi prelucrate și utilizate în orice activități și scopuri legate de furnizarea produselor și serviciilor, în scop statistic, precum și în scop de marketing, publicitate, reclamă și marketing direct (inclusiv primirea de apeluri în acțiuni de marketing direct, mesaje text-SMS, e-mailuri și materiale tipărite), informare cu privire la produse și servicii (inclusiv noile produse și servicii), promoții și concursuri, și orice alte comunicări comerciale inclusiv cele electronice. Datele furnizate de mine vor fi administrate în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, în conformitate cu legislația în vigoare: Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

Cunosc faptul că Societatea Țiriac Auto SRL este operator în prelucrarea datelor cu caracter personal înregistrat sub numărul 5674. Am cunoștință de faptul că, pe baza unei cereri scrise, datate și semnate, expediate pe adresa Țiriac Auto SRL , Şoseaua Bucureşti Ploieşti Nr. 42-44, Sector 1, Bucureşti, îmi pot exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi:

  • - dreptul de acces, respectiv să obțin, o dată pe an, confirmarea faptului că datele mele sunt sau nu prelucrate
  • - dreptul de intervenție asupra datelor
  • - dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
  • - dreptul de a mă adresa justiției
  • - dreptul de a mă opune prelucrării datelor personale care mă privesc și de a solicita ștergerea datelor personale

În cazul selectării butonului "NU", datele furnizate prin completarea cererii mele vor fi utilizate de Țiriac Auto SRL exclusiv în scopul prelucrării solicitării mele din acest formular.

Vă informăm cu privire la faptul că preluarea solicitării dvs. de către Țiriac Auto SRL este condiționată de bifarea uneia dintre variantele "DA/NU".

Notă: câmpurile menționate cu * sunt obligatorii pentru a vă putea procesa solicitarea.

Te asteptăm în noua locaţie
Ford Tiriac Auto!

Șoseaua București-Ploiești nr. 42-44

Noul Sediu Țiriac Auto